Graafisen alan tarpeita palveleva maahantuontiyritys

Phoenix

PHOENIX Xtra KUMIKANKAAT

 

PHOENIX Xtra Blankets kuuluu maailman arvostetuimpiin kumikangastuotemerkkeihin. Oivaltavat tuotekehitysratkaisumme, markkinoiden tarpeita vastaavat tuotteemme ja asiakassuuntautunut palvelumme - kaikki tämä on tarjolla asiakkaillemme. Haluamme teidän pysyvään kehityksen kärjessä!

 

Huippulaatua

PHOENIX Xtra BLANKETS -kumikangastyypit Topaz®CARAT ja Ruby®CARAT täyttävät FOGRA-tutkimuslaitoksen tarkastuskriteerit.

 

 

LÄHTÖKOHTANA ASIAKKAIDEMME TARPEET

Asiakassuuntautuneisuus - Palvelualttius - Yhteistyökumppanuus "Lähtökohtana asiakkaidemme tarpeet" on lupaus. Nykyiset johtamisperiaatteemme suuntaavat ajatteluamme ja toimintaamme,joiden tuloksia myös mitataan. Asiakassuuntautuneisuuden, palvelualttiuden ja kumppanuuden ohella tämä tarkoittaa myös joustavuutta ja luotettavuutta.Tähän pystyäksemme kehitämme luotettavia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme menestymään. Eri tarpeisiin sovitettavat, yksilöllisesti laaditut suunnitelmat ja tekniset ratkaisut auttavat saavuttamaan ratkaisevan kilpailuedun.Uskomme näiden tavoitteiden toteutuvan tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

 

Tämä yhteistyö on meidän käyttövoimaamme.

 

Uusimman kehitystason mukainen valmistusprosessi

Uusia painomateriaaleja, koneita, värejä ja lakkoja tulee jatkuvasti käyttöön, ja myös painojäljen laatuvaatimukset kohoavat. Tämän kehityksen vaatimuksiin vastaamme kehittämällä kumikankaista erikoislaatuja, joiden avulla hyvinkin erilaiset painamisongelmat ratkeavat helposti.Tuotanto-ominaisuuksiltaan tehokkaiden kumikankaiden valmistaminen on monimutkainen prosessi, jonka hallitsemme täydellisesti. Pitääksemme tuotteemme kehityksen kärjessä, olemme

 

keskittäneet tietotaitomme huippunykyaikaiseen tuotantolaitokseemme. kaikkien merkitsevien tekijöiden osalta valvottu työnkulku alkaa laadukkaiden raaka-aineiden käyttämisestä. ISO 9001 -sertifioidussa prosessissa ei ole laadunvaihteluja.

Pidämme tuotantolaitoksemme sijaintia Saksan Waltershausenissa erityisetuna. Perinteikkään painoteollisuutemme osaaminen ja kokemus sekä sen kärkiasema maailmanmarkkinoilla ovat tärkeitä tekijöitä vaativan tuotantomenetelmämme kehittämisessä. Kaikkein merkitsevin kehitystekijä ovat kuitenkin asiakkaidemme toivomukset, koska tulevien tuotteidemme ominaisuudet vaikuttavat heidän liiketoimintaansa.

 

Uusia tavoitetasoja luova tutkimustoiminta

Tuskin mikään muu markkina on niin muuttuva ja kehittyvä kuin painoteollisuus. Siksi meidän velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan on olla innovatiivisia.Hyödynnämme jatkuvasti omien työntekijöidemme luovuutta sekä yhteistyösuhdettamme Heidelberg Druckmaschinen AG:n, Johannes-Gutenberg-Schule -oppilaitoksen ja painoalan tutkimuslaitoksen FOGRA:n kanssa. Omissa laboratorioissamme sovellamme koottua tietotaitoa tuotekehitysideoiden tutkimisessa, parantamisessa ja tuotantovalmiiksi hiomisessa.Asiakkaidemme toivomukset ja kritiikki ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Heidän kokemuksillaan ja ehdotuksillaan on välitön vaikutuksensa tuotteidemme ominaisuuksiin, käyttömahdollisuuksiin ja käyttöikään.

Tavoitteenamme on, että pystymme tarjoamaan painajan kulloiseenkin tarpeeseen parhaan ratkaisun. Tämän laatuvaatimuksen täyttäminen edellyttää, että heti tuotekehityksen ensivaiheesta alkaen noudatetaan laaja-alaista laadunhallintajärjestelmää ostotoiminnassa ja tuotantotekniikassa mutta myös kaikkien työntekijöiden päivittäisessä ajattelussa ja toiminnassa.